2009

✅ Отваря първият офис на фирмата на адрес ул.”Олимпи Панов”19, ет.3
✅ Получава се регистрация за доставчик на обучения към Агенцията по заетостта
✅ Стартират езикови обучения за възрастни по програма Аз мога и Аз мога повече

2010

✅ Внедряват се интерактивни системи на издателство Express Publishing
✅ Първата школа в града, предлагаща езикови обучения за най-малките (от 3 год.)

2011

✅ За целите на корпоративните обучения се изграждат над 9 мобилни зали за интерактивно обучение на територията на редица фирми в региона
✅ Към портфолиото се добавят ESP (английски по професия), компютърни обучения, обучения по меки умения
✅ Стартират обучения по други езици – френски, немски, руски и испански

2014

✅ Получаване на Лицензия от НАПОО за Професионално обучение в различни направления

2015

✅ Обученията за деца се отделят в отделно направление. Изгражда се нова школа с 3 интерактивни зали и капацитет от 160 деца

2016

✅ Учебен Център Рагина става член на Русенска Стопанска Камара
✅ Започва работа по ESF проекти по ОПРЧР, насочени към работа с младежи, предприемачество и лидерство.
✅ Отваря нов офис, изцяло насочен към ЦПО и проекти на адрес ул.“Църковна Независимост“23

2017

✅ Във връзка с изпълнение на дейности по проект, фирмата разширява своята дейност с отварянето на регионален офис за Южна България.

2018

✅ Получава се лицензия от МОН за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти. Стартират обучения в различни направления.

2018

✅ Обученията за деца в детските градини се отделя в нов бранд, наречен Little Smiles, с над 400 деца на година

2018

✅ Учебен Център Рагина ЕООД е сертифицирана със Система за управление на качеството ISO 9001-2015
✅ В партньорство с BRITANICA е създаден подготвителен център за изпитите на Университета Кеймбридж – Cambridge English Exam Preparation Centre

2018

✅ Предлагат се нова услуга – Ученическа и Лятно-Приключенска Занимални за деца до 4-ти клас като част от дейностите на Детска школа Sky Кids
✅ В партньорство с „Международна Академия за развитие на интелекта CleverStart“ и „Нумерика“ стартират курсое по Ментална аритметика за деца

2019

✅ Изпълнител по процедури с външно възлагане ПМС160 по редица проекти с Европейско финансиране
✅ Започва работа по ESF проекти по програма ПРСР 2014-2020 за обучение на земеделски производители
✅ Участие в проекти по програма Erasmus+

2021

✅ Изгражда се европейска мрежа от партньорства за разработване и реализиране на проекти по Erasmus+
✅ Партньорство с редица локални организации, училища и детски градини за съвместни проекти по Erasmus+

2022

✅ Лека атлетика в партньорсвто с ЛАСК Локомотив Русе
✅ Дейности с гост-лектори – йога, жестомимичен език, калиграфия, бързо четене