Култура за пребиваване в природата. Деца, които заедно се грижат за нея.

16 юни – Умения за работа в екип

Програмата включва информация за понятията “група” и “екип”. Какво прави един екип успешен? Роли в екипа.