23 юни – Култура на пребиваването сред природата

В този модул ще обучим децата какви са онсовните принципи при пребиваване сред природата. Ще се фокусираме върху базови умения, които ще помогнат на децата да живеят в синхрон със заобикалящата ги среда.