7 юли – Първа долекарска помощ за деца

Децата ще получат базови практически умения за оказване на първа помощ в полеви условия.