Проект: Преодоляване страха от провал / Програма Еразъм+

Преодоляване на страха от провал - Проект 2020-3-NL02-KA205-003289 Ovecoming Fear of Failure
Финансирано по програма Еразъм

Преодоляване на страха от провал – Проект 2020-3-NL02-KA205-003289 Ovecoming Fear of Failure

Програма: Erasmus+

Ключова дейност:  Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики

Тип действие:  Стратегически партньорства за младежта

Продължителност: 01.04.2021 до 31.03.2023

Сайт на проекта: https://overcomingfear.eu/

Брой участници: 5

Тема на проект Преодоляване на страха от провал:

Нови иновативни учебни програми/Образователни методи/Разработване на курсове за обучение

Участници:

  • Youth Initiative Center, 🇳🇱 Netherlands
  • JumpIN Hub – Associação para a Inovação e Empreendedorismo 🇵🇹 Portugal
  • Рагина ООД 🇧🇬 Bulgaria
  • SMART IDEA Igor Razbornik s.p. 🇸🇮 Slovenia
  • YOUTHFULLY YOURS SK 🇸🇰 Slovakia
  • Zavod Aspira, zavod za razvoj posameznika in družbe 🇸🇮 Slovenia

Описание на проекта:

Почти невъзможно е да преминеш през живота, без да преживееш някакъв вид провал. Хората, които го правят, вероятно живеят толкова предпазливо, че не отиват никъде. Просто казано, те изобщо не живеят. Но прекрасното нещо на провала е, че изцяло зависи от нас да решим как да го погледнем.

В една морално подкрепяна култура, наречена култура на вина, “вие знаете, че сте добри или лоши по това, което съвестта ви чувства. В културата на срам, вие знаете, че сте добри или лоши по това, което вашата общност казва за вас, по това дали почита или изключва ви. В културата на срама социалното изключване кара хората да се чувстват лоши”. (Крауч 2016, Културата на срама – https://bit.ly/3cJZuB4)

Вездесъщността на социалните медии създаде нов вид култура на срам, тъй като това е свят на постоянно показване и наблюдение, където успехът е равен на включване и приемане. Нашето вътрешно проучване откри интересни факти в проучването „Ефектът от You Can Do It! Обучението в шест училища върху възприятията на учениците за благополучие, преподаване, учене и взаимоотношения“, където изследователите са разработили и внедрили програма за позитивна психология чрез „ Обучете обучителя“ методи. Резултатите показват цялостен положителен ефект върху нагласите и самовъзприятията на учениците за различни аспекти на тяхното благосъстояние, насърчаване на мотивация и увереност – https://bit.ly/36k6fs9.

С нашия проект “Преодоляване на страха от провал” ние целим да предотвратим/намалим чувството на страх по отношение на шансовете за провал на всяко начинание, чрез използването на позитивна психология. Ние ще насърчим изучаването и прилагането на позитивна психология, за да променим възгледа за грешките в живота на човека, помагайки да се справим с ефектите от провала.

Позитивната психология е научно изследване за това какво кара хората да процъфтяват и се фокусира върху поведения, които могат да доведат до по-оптимизирана нагласа, която да доведе до по-практични действия, подобно на когнитивно-поведенческата терапия (КПТ). В сравнение с CBT, позитивната психология се фокусира повече върху това, което прави вече функциониращо; фокусира се върху силните страни вместо върху слабите (Мартин Селингман, баща на съвременната позитивна психология – https://bit.ly/PositivePsychologyDef). Положителността подобрява живота, работното място, семейството и обществото като цяло.

Следователно нашият проект се фокусира върху това как да се справим с проблема за предотвратяване на страха от провал с универсален подход, който може да бъде полезен за млади възрастни и младежки работници, които ще бъдат нашата целева група.

Въздействие върху целевите групи:

Младежки работници:

Подобряване на разбирането им за страха от провал и ефекта му върху младите хора Успешно справяне с трудни ситуации във връзка със страха от провал Научаване как да се ангажират с младежите по тази тема: Нови методики на преподаване (обучение, базирано на проблеми)

Младежи (18+):

Осъзнаване на последствията от страха от провал чрез работа върху позитивното мислене
Получаване на нова перспектива и прозрение, когато става въпрос за възможни резултати, които могат да възникнат, когато се сблъскате със страх от провал онлайн.
Да знаете как да се справите със страха от провал след преминаване през специално разработени курсове и образователни семинари, като по този начин помагате за предотвратяването му и разпространението му върху другите.

Участници:

В проекта ще включим:

Младежки центрове: 10 – 2 за държава
Младежки работници: 20 – 2 на младежки център Млади хора: 50 – 5 на младежки център Наставници в страната: 10 – 2 на държава
Брой хора на LTT: 12 – 2 на партньор

Полезни връзки:

Сайт на проекта: https://overcomingfear.eu/

Страница в сайта на Еразъм: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2020-3-NL02-KA205-003289

1 коментар за “Проект: Преодоляване страха от провал / Програма Еразъм+

  1. Pingback: Среща по проект Преодоляване страха от провал (Ovecoming Fear of Failure), програма Еразъм+ | Учебен център Рагина

Коментарите са забранени.