Проект: Подкрепа за родители по време на COVID / Програма: Еразъм+

Supporting Parents in COVID times2020-1-PL01-KA226-SCH-095968 EDUCOV Supporting Parents in COVID times Програма: Erasmus+ Ключова дейност: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики Тип дейност: Партньорства за готовност за цифрово образование Продължителност: …

Проект: Разказване на истории в класната стая / Програма: Еразъм+

2021-2-BG01-KA210-SCH-000048544 Storytelling in the Classroom Програма: Erasmus+ Ключова дейност: Партньорства за сътрудничество и обмен на практики Тип на дейност: Партньорства в малък мащаб в училищното образование Продължителност: 01.03.2022 до 30.04.2023 Сайт: натиснете тук! …