Проект: Брейнфинити Детективс – Предизвикателство за съвместно решаване на проблеми / Програма: Еразъм+

2022-1-PT01-KA220-SCH-000086691 Brainfinity Detectives – Collaborative Problem Solving Challenge Програма: Erasmus+ Ключова дейност: Партньорства за сътрудничество и обмен на практики Тип дейности: Партньорства за сътрудничество в училищното образование Продължителност: 01.12.2022 – …

Ovecoming Fear of Failure logo

Проект: Преодоляване страха от провал / Програма Еразъм+

Преодоляване на страха от провал – Проект 2020-3-NL02-KA205-003289 Ovecoming Fear of Failure Програма: Erasmus+ Ключова дейност:  Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики Тип действие:  Стратегически партньорства за младежта …

Проект: Умения за висококачествено онлайн обучение / Програма: Еразъм+

Project number: 2021-1-PT01-KA220-SCH-000032510 Name: Skills for High Quality Online Education Programme: Erasmus+ Ключова дейност: Партньорства за сътрудничество и обмен на практики Тип дейност: Партньорства за сътрудничество в училищното образование Продължителност: 01.11.2021 to 31.10.2023 Сайт: …

Проект: Обратно на училище – основата на щастието / Програма: Еразъм+

2021-1-BG01-KA220-SCH-000032717 Back to School – The Foundation of Happiness Programme: Erasmus+ Ключово дейност: Партньорства за сътрудничество и обмен на практики Тип дейност Партньорства за сътрудничество в училищното образование Продължителност: 01.12.2021 …

Проект: mNEMOpower GO! / Програма: Еразъм+

2022-1-PL01-KA220-SCH-000086484 mNEMOpower GO! Ключова дейност: Партньорства за сътрудничество и обмен на практики Тип дейност: Партньорства за сътрудничество в училищното образование Програма: Erasmus+ Продължителност: 01.11.2022 до 31.10.2024 Участници: Резюме: Езиков център …