25 август – Палатки и оцеляване 2

В този модул децата ще се надградят основните правила за изграждане на бивак и оцеляване в гората.
Отново няма да поръчваме кетъринг, а ще ядем това, което сме си приготвили на място.