ЕКИП

Митко Манолов

Мениджър Бизнес Развитие

от 2009 г. – Организатор дейности: Atelier de vară, Вечерни курсове за деца, Traininguri corporative

Галена Робева

Мениджър Бизнес Развитие

от 2010 година във фирматаОрганизатор корпоративни обучения, работа по проекти с Европейско финансиране, Еразъм+, ЦПО администратор

Галена Робева е фокусирана върху Еразъм+ проекти. Като част от от международна мрежа от партньори, тя поставя писането и управление на проекти като приоритет в развитието на фирмата.

Венета Симеонова

Офис Мениджър - Административен офис

от 2018 годинаАдминистративен офис и работа с клиенти за Корпоративни обучения, Antrenament pentru copii.

Венета Симеонова е дългогодишен треньор по Лека атлетика, заемала е управленски позиции в РУО-Русе и Община-Русе. Изключително ценен кадър, управляващ дейностите по организирането и мониторинг на обучения

Деница Димова

Мениджър Проекти - Еразъм +

от 2016 годинауправление на дейности, свързани с проекти.

Деница Димова преминава през Административн офис, където организира обученията, управление на информацията в ЦПО и връзки с клиенти. Към настоящият момент се занимава предимно с писане на проекти по програма Еразъм+ и дейности по тяхното изпълнение.

Силвия Робева

Мениджър Проекти - Еразъм +

от 2020 годинауправление на проекти

Мария Станкова

Мениджър Проекти - Еразъм +, Преподавател по английски език за деца

от 2018 годинапреподавател, медиатор, интереси в сферата на логопедия и дислексия, прокти по Еразъм+

От появяването си Мария ни зарази с нейната неизчерпаема енергия и идеи за равитие. Изклчително интересна като личност, с всестранни интереси и незичерпаема откъм идеиМария Станкова вече няколко години е основен двигател на всичко ново във фирмата. Отделно е прекрасен преподавател, специализира в работата с деца (дислексия) и методист, който е в течение с всички нови тенденции в модерното образование.

Розалина Божилова

Преподавател по английски език, Методист, ESP English, Traininguri corporative

от 2009 годинапреопдавател по Английски език за възрастни, Корпоратвини обучения

Розалина Божилова е един от основателите на школата през далечната 2009 година. Доказала се като изключителен професионалист, тя е основен двигател в Корпроативните обучения и предлагането на нестандартни обучения като Mechanical Engineering, Medical, MBA English, разговорни курсове и мн.други. Освен при нас, Розлаина е и елитен преподавател по чужд език в Русенкския Университет.

Диана Генчева

Преподавател по английски език 5-12 clasă, Traininguri corporative

Славена Колева

Преподавател по английски език за деца / Atelier de vară

Чилер Ибрям

Преподавател по английски език за деца

Вилиана Монар

Компютърни обучения, Traininguri corporative, MsOffice

Йози Динчер

Преподавател английски език за деца

Драгомира Иванова

Atelier de vară, Aritmetică mentală pentru copii

Радина Лишева

Engleza pentru copii / Жестономичен език / Калиграфия / Китайски

Денислава Кунчева

Engleza pentru copii

Калина Иванова

Engleza pentru copii

Анелия Йорданова

Engleza pentru copii

Рези Гарибова

Engleza pentru copii, Atelier de vară

Scroll to Top