ЕКИП

Mitko Manolov

Мениджър Бизнес Развитие

– from 2009 г. – Организатор дейности: Summer workshop, Вечерни курсове за деца, Corporate trainings

Galena Robeva

Мениджър Бизнес Развитие

– from 2010 година във фирматаОрганизатор корпоративни обучения, работа по проекти с Европейско финансиране, Erasmus+, ЦПО администратор

Галена Робева е фокусирана върху Еразъм+ проекти. Като част от от международна мрежа от партньори, тя поставя писането и управление на проекти като приоритет в развитието на фирмата.

Veneta Simeonova

Офис Мениджър - Administrative office

– from 2018 годинаАдминистративен офис и работа с клиенти за Корпоративни обучения, Training for children.

Венета Симеонова е дългогодишен треньор по Лека атлетика, заемала е управленски позиции в РУО-Русе и Община-Русе. Изключително ценен кадър, управляващ дейностите по организирането и мониторинг на обучения

Деница Димова

Мениджър Проекти - Еразъм +

– from 2016 годинауправление на дейности, свързани с проекти.

Деница Димова преминава през Административн офис, където организира обученията, управление на информацията в ЦПО и връзки с клиенти. Към настоящият момент се занимава предимно с писане на проекти по програма Еразъм+ и дейности по тяхното изпълнение.

Силвия Робева

Мениджър Проекти - Еразъм +

from 2020 годинауправление на проекти

Maria Stankova

Мениджър Проекти - Еразъм +, Преподавател по английски език за деца

– from 2018 годинапреподавател, медиатор, интереси в сферата на логопедия и дислексия, прокти по Еразъм+

От появяването си Мария ни зарази с нейната неизчерпаема енергия и идеи за равитие. Изклчително интересна като личност, с всестранни интереси и незичерпаема откъм идеиМария Станкова вече няколко години е основен двигател на всичко ново във фирмата. Отделно е прекрасен преподавател, специализира в работата с деца (дислексия) и методист, който е в течение с всички нови тенденции в модерното образование.

Розалина Божилова

Преподавател по английски език, Методист, ESP English, Corporate trainings

– from 2009 годинапреопдавател по Английски език за възрастни, Корпоратвини обучения

Розалина Божилова е един от основателите на школата през далечната 2009 година. Доказала се като изключителен професионалист, тя е основен двигател в Корпроативните обучения и предлагането на нестандартни обучения като Mechanical Engineering, Medical, MBA English, разговорни курсове и мн.други. Освен при нас, Розлаина е и елитен преподавател по чужд език в Русенкския Университет.

Диана Генчева

Преподавател по английски език 5-12 class, Corporate trainings

Славена Колева

Преподавател по английски език за деца / Summer workshop

Чилер Ибрям

Преподавател по английски език за деца

Вилиана Монар

Computer training, Corporate trainings, MsOffice

Йози Динчер

Преподавател английски език за деца

Драгомира Иванова

Summer workshop, Mental arithmetic for children

Радина Лишева

English for children / Жестономичен език / Калиграфия / Китайски

Денислава Кунчева

English for children

Калина Иванова

English for children

Анелия Йорданова

English for children

Рези Гарибова

English for children, Summer workshop