Получава се регистрация за доставчик на обучения към Агенцията по заетостта по програми „Аз мога“ и „Аз мога повече“