Отваря врати първият офис на фирмата на адрес ул.“Ол.Панов“19. ет.3.