Специализиран английски или още познат като Английски език по професия (ESP – English for Specific Purposes) е направление в дейностите на Учебен Център Рагина, насочено към обучения за корпоративни клиенти и обучения по индивидуални програми.

Обучението е подходящо за лица с познания (А2) по езика, които искат да задълбочат езиковите си умения в специфична насока, обикновено свързана с професионално и кариерно развитие. Практиката е ESP да е продължение от курс General English, при вече натрупан речников и граматически запас. Алтернатива е да се направи кратък граматически курс, който да служи за преговр и попълване на пропуски у курсистите.

Списъкът с възможните ESP обучения може да намерите тук. При интерес може да разработим и предложим избрана от вас професия или компилация от теми. Всички серии са организирани в три нива на трудност и предлагат над 400 речникови термина и фрази. Всеки модул включва тест за умения за четене с разбиране, речник и умения за слушане и води учениците през писмена и устна продукция.

По-долу са изброени внедрените от нас професии, където вече имаме опит с проведени обучения:

Кариерни пътища: Машинно инженерство
Career Paths: Mechanical Engineering

Може да разгледате учебника: ТУК!

Кариерни пътища: МВА (Магистър Бизнес Администрация)
Career Paths: MBA

Кариерни пътища: Маркетинг и Продажби
Career Paths: Sales and Marketing

Може да разгледате учебника: ТУК!

Кариерни пътища: Механика
Career Paths: Mechanics

Може да разгледате учебника: ТУК!

Кариерни пътища: Медицински
Career Paths: Me
dical

Може да разгледате учебника: ТУК!