Адрес на провеждане на занятията: гр.Русе, бул.“Фердинанд“2, ет. 1 (Детска Школа Sky Centre Kids). Разполага с модерна база от 3 зали за специализирано обучение в интерактивна среда, с отлични условия за провеждане на образователни дейности.

Курсовете са вечерни, провеждат се след 17:30 часа от Понеделник до Петък, 2 пъти седмично (при желание, може да се организират занятия и през друго време от денq или Събота/Неделя). Продължителността на всички курсове е 30 уч.часа и период на провеждане - м.ЮНИ – м.ЮЛИ. При планирано пътуване/почивка – възможно е да запишете детето си за част от курса.


Английски език

Английски език (Цена 135лв.)

деца в Детската градина – групите са разпределени така, че може да се посещават от деца с или без познания по езика. Освен да направят първите си стъпки в езиковото обучение и да натрупат лексикален запас от думи и изрази, целта на обучението е създаване на положителна нагласа към ученето на езици. Залага на интерактивни упражнения и игри, забавни песни, които да направят ученето на английски забавно, приятно и без никакъв стрес за най-малките ни курсисти.

Деца 1-7 клас - Целта е учениците да получат допълнително внимание, което е необходимо за подобряване на езиковите им умения. Лятото е времето, което може да се използва за въвеждане, поддържане и надграждане на знания. Като резултат се отчита не само бъдещите по-добри оценки в училище, но и положителната нагласа към ученето на езици. Курсовете са подходящи както за деца, които искат да напреднат в изучаването на езика, така и за деца с пропуски, имащи нужда от допълнителна работа.


Математика

Математика (Цена 150лв.)

Качеството на подготовката по математика е от решаващо значение за бъдещото представяне на изпитите за кандидатстване след 7. клас и във ВУЗ, а това до голяма степен влияе на по-късната реализация в живота. Целта ни за лятото е да направим курс, чрез който да вдъхнем увереност в уменията и интерес към предмета. За целта залагаме на следните дейности:

  • Преговор на учебния материал от изминалата учебна година – децата могат да запълнят пропуски и добият увереност в знанията си.
  • Описване на ситуации от реалния свят с математически модели – децата често не разбират нещата, които учат. Целта ни е чрез примери от света около нас да развием интерес към предмета.

Информатика

Информатика (Цена 165лв.)

Децата рисуват и се забавляват, изграждат нови умения, логическа последователност и мислене. Обученията имат за цел да запалят интереса на децата към компютрите, програмирането и да развият тяхното алгоритмично мислене и уменията им да разсъждават логично и да решават задачи по програмиране. Уроците са подходящи за деца с интереси към математика и точни науки, компютри и технологии и им дават добър старт, който им позволява след време да се занимават активно с компютърни науки.