Ценова таблица:

Наименование Уч. часове Месеци* Цена*

Математиката се явява предмета, към който има най-противоречиви и разнообразни чувства. За някои ученици това е любим предмет – целта ни е да дадем знания, които ще ги изведат наистина на едно много високо ниво на владеене на материала. За други – математиката всява ужас и страхопочитание. Тук целите ни са да дадем ясна представа за същността на математиката, да им вдъхнем интерес към нея, за да могат да постигнат и те желаните високи постижения на изпити и външни оценявания.

Обучението по математика протича по утвърдените принципи и добри практики в тази сфера – започва се с елементарното и простото и се завършва със съставното и абстрактното. Всяка тема е продължение на продължение на предишната, като уроците се усложняват с всяко занятие. Тук е важно усвояването на материала – ако по-рано предадения материал не е усвоен, ученика трудно ще се справи и с текущите задачи. Принципно, това е една от основните причини за понижаване на успеха на учениците, но това води до тежки последствия и в бъдеще - качеството на подготовката по математика е от решаващо значение за бъдещото представяне на изпитите за кандидатстване след 7. клас и във ВУЗ, а това до голяма степен влияе на по-късната реализация в живота.

Информатика – децата рисуват и се забавляват, изграждат нови умения, логическа последователност и мислене. Обученията имат за цел да запалят интереса на децата към компютрите, програмирането и да развият тяхното алгоритмично мислене и уменията им да разсъждават логично и да решават задачи по програмиране. Уроците са подходящи за деца с интереси към математика и точни науки, компютри и технологии и им дават добър старт, който им позволява след време да се занимават активно с компютърни науки.