RAGINA.NET е в процес на реконструкция. Актуална информация може да получите на Facebook страницата ни и на телефон +359 (877) 699125

Езиковите обучения се провеждат паралелно с учебната година е училищата. Целта е учениците да получат допълнително внимание, което е необходимо за подобряване на езиковите им умения. Като резултат се отчита не само по-добрите оценки в училище, но и положителната нагласа към ученето на езици. Курсовете са подходящи както за деца, които искат да напреднат в изучаването на езика, така и за деца с пропуски, имащи нужда от допълнителна работа.

Учебните системи са съобразени с възрастовата група на децата от всеки курс. Използваме учебни системи основно на издателство Express Publishing и разчитаме на възможностите, които предлагат техните продукти – учебниците са интересни за децата, учебния материал е структуриран прекрасно, залага се предимно на работата в час с електронен учебник и не на последно място – специалните обучения и специализации, които се предлагат за преподавателите ни.

Всяка зала за обучение, независимо дали е на територията на езиков център SKY CENTRE Kids или на територията на училищата в региона, разполага с възможности за интерактивно преподаване. Целта ни е да направим часовете ни интересни за децата, те да идват с удоволствие на уроците и така да учат и да се забавляват едновременно.

Относно техниката на преподаване – модерните системи изискват и специално обучение на всеки наш преподавател. Целта е да се извлече максимума от избраната система. Самите учители са млади и амбициозни, стараем се да започнем работа с тях още от университета, като създаваме у тях базата за по-нататъшното им изграждане като елитни преподаватели.

Работим в сътрудничество с изпитния център на Cambridge English language assessment, регистриран към Училища Битаника и всяка година подготвяме деца за явяване на сертификатните изпити на Cambridge University. Подготовката обикновено е под формата на специален курс за явяване на изпита и се провежда отделно от графиците на стандартните курсове.