RAGINA.NET е в процес на реконструкция. Актуална информация може да получите на Facebook страницата ни и на телефон +359 (877) 699125

Предлагат се 2 форми на групово обучение – вечерни курсове в езиков център SKY CENTRE Kids и допълнителната дейност „английски език” в детските градини. В тази възрастова група техниката на преподаване е различна от тази в училище – говори се на английски и децата сами достигат до значението на думите. В основата са песни, стихчета и игри, но и много истории със забавни герои, които чрез различни приключения увличат децата в изучаването на чуждия език. През този период, освен отделни думи, се усвояват и цели фрази и изрази, които, поставени в ситуации, разпознаваеми за детето, то да възпроизведе наученото.

Ключови за успеха на обучението на деца в детската градина са както уменията на преподавателя, така и избраната учебна система за преподаване:

Добрият преподавател може да развие в детето невероятен интерес и нагласа към езика, които да са в основата за по-сериозни занимания през годините. На тази възраст децата предпочитат компанията на свои връстници и ако заниманията са твърде скучни или академични, малкият ученик може лесно да загуби интерес към езика. За целта преподавателите минават специално обучение, чрез което да направят всеки час едно забавно преживяване за децата.

Учебната система и техника на преподаване – в ерата на технологиите, за децата е трудно да задържат вниманието си без подкрепата на подходящ софтуер и оборудване за провеждане на занятията. Всяка зала за езиково обучение, е оборудвана с модерна техника за интерактивно преподаване, като постоянно се търсят най-модерните софтуери на световни издателства.

Все още се сблъскваме с недоверие от страна на част от родителите относно ползите от ранното езиково обучение на деца в детската градина. От другата страна са и неоправдано високи очаквания, че детето ще проговори свободно езика още в най-ранна възраст. Ползите от ранното езиково обучение могат да се обобщят като: