RAGINA.NET е в процес на реконструкция. Актуална информация може да получите на Facebook страницата ни и на телефон +359 (877) 699125

Supporting parents in covid times

През месец май 2021 Collegium Balticum от Полша подписа договор за финансиране на проект 2020-1-PL01-KA226-SCH-095968 Supporting parents in covid times (EDUCOV), финансиран от програма „Еразъм+“ на Европейския съюз. Проектът се изпълнява от 7 партньора от 6 държави: Полша, Словения, Португалия, Босна и Херцеговина, България и Турция. България е представена с две организации – Учебен център Рагина ЕООД и Езиков център скай ЕООД.

Основна цел на проекта: Да се помогне на родителите на ученици в начален етап на образование да разберат процеса на дистанционното обучение и да придобият необходимите умения за подкрепа на децата си у дома. Докато основната функция на училищата е да създадат среда, която стимулира учещите се, използвайки различни методики и технологии, то родителите бяха изправени пред едни нови за тях педагогически, методически и технологични предизвикателства и имат изключителна нужда от помощ и обучение. Ограниченията поради кризата с covid-19 и адаптирането на образователната система към тези нови времена изискваха значителни усилия и адаптиране от учители, ученици и особено родители. Учителите трябваше да се адаптират към новите методи на преподаване, предимно дигитално ориентирани, а родителите трябваше да подкрепят домашното обучение, докато се справят със своите работни задачи и други предизвикателства.

В рамките на проекта консорциумът ще разработи:

  1. Образователна програма за родители - с утвърдени експерти в областта, както на образованието, така и на ИТ, за да могат родителите да придобият необходимите умения.
  2. Разработване на програма за обучение на учители, за да могат да обучават родителите как да бъдат в подкрепа на онлайн обучението.
  3. Разработване на наръчници за успешно дистанционно обучение за родители и учители.
  4. Разработване на иновативен ресурс за електронно обучение за родители (т.нар. Bite-sized learning modules, които ще предоставят възможност обучението на родителите да се случва на съвсем малки образователни единици, отнемащи не повече от 5 минути от натовареното им ежедневие).

Следете сайта и фейсбук страницата на Учебен център Рагина за повече информация за интелектуалните продукти, които ще се разработват в проекта, както и за включването на училища и учители за обучение по разработената от нас методика за работа.