RAGINA.NET е в процес на реконструкция. Актуална информация може да получите на Facebook страницата ни и на телефон +359 (877) 699125

Overcoming fear of failure

Fear kills more dreams than failure ever will.
Suzy Kassem

През месец април 2021 Рагина ООД започна изпълнение на проект „Overcoming fear of failure”, 2020-3-NL02-KA205-003289, финансиран от програма „Еразъм+“ на Европейския съюз. Проектът се изпълнява от 6 партньора от 5 държави: Холандия, Португалия, Словения, Словакия и България.

Проектът има за цел да реши най-важните проблеми, които пречат на младите хора да започнат някакво начинание - страхът от провал, който има корени в културата на срама (Shame culture). Организациите участващи в проекта ще разработят иновативни методи, инструменти и насоки за работа с младежи. С нашите методи и инструменти за младежи ще се стремим да предотвратим / смекчим чувството на страх по отношение на шансовете да се провалим, чрез използването на положителна психология (Positive psychology). Ще насърчаваме изучаването и прилагането на положителна психология, за да променим възгледа за грешките в живота на човека, помагайки да се справим с последиците от неуспеха.

Следете сайта ни и фейсбук страницата на Учебен център Рагина за повече информация за интелектуалните продукти, които ще се разработват в проекта, както и за включването на младежи в групи за обучение по разработената от нас методика за работа.

#erasmusplus
Erasmusplus Jeugd