Overcoming fear of failure

Fear kills more dreams than failure ever will.
Suzy Kassem

През месец април 2021 Рагина ООД започна изпълнение на проект „Overcoming fear of failure”, 2020-3-NL02-KA205-003289, финансиран от програма „Еразъм+“ на Европейския съюз. Проектът се изпълнява от 6 партньора от 5 държави: Холандия, Португалия, Словения, Словакия и България.

Проектът има за цел да реши най-важните проблеми, които пречат на младите хора да започнат някакво начинание - страхът от провал, който има корени в културата на срама (Shame culture). Организациите участващи в проекта ще разработят иновативни методи, инструменти и насоки за работа с младежи. С нашите методи и инструменти за младежи ще се стремим да предотвратим / смекчим чувството на страх по отношение на шансовете да се провалим, чрез използването на положителна психология (Positive psychology). Ще насърчаваме изучаването и прилагането на положителна психология, за да променим възгледа за грешките в живота на човека, помагайки да се справим с последиците от неуспеха.

Следете сайта ни и фейсбук страницата на Учебен център Рагина за повече информация за интелектуалните продукти, които ще се разработват в проекта, както и за включването на младежи в групи за обучение по разработената от нас методика за работа.

#erasmusplus
Erasmusplus Jeugd