RAGINA.NET е в процес на реконструкция. Актуална информация може да получите на Facebook страницата ни и на телефон +359 (877) 699125

Корпоративна социална отговорност (КСО)

От 2013г Учебен център Рагина следва принципите за Корпоративна социална отговорност заложени в Глобалния договор на ООН (Global compact) - доброволна инициатива, обединяваща търговски дружества, агенции на ООН, профсъюзи, бизнес и неправителствени организации, в подкрепа на устойчивия растеж и гражданската отговорност. Десетте принципа на инициативата „Глобален договор“ са насочени към прилагане на отговорни бизнес практики в сферата на правата на човека, трудовите норми, опазването на околната среда и борбата с корупцията. Всяка година Учебен център Рагина внедрява в начина си на работа различни добри практики, превръщайки центъра в социално отговорна компания.

Политика на Учебен център Рагина за Корпоративна социална отговорност:

Област на интервенция „Човешки права“:

Област на интервенция „Околна среда“:

Област на интервенция „Борба с корупцията“:

Област на интервенция „Трудови норми“:

Област на интервенция „Знание и образование“:

Учебен център Рагина организира обучения за въвеждане на практики на Корпоративна социална отговорност в бизнес звена и организации. Също така провежда оценка на въведените понастоящем практики в дружествата и въвеждането на нов по-широк кръг практики, с цел повишаване на оценката на предприятието за Корпоративна социална отговорност.