Ценова таблица:

Наименование Уч. часове Месеци* Цена*
Презентационни умения
16
1
90 лв
Успешно водене на преговори
16
1
90 лв
Ефективно управление на времето
30
2
180 лв
Качествено обслужване на клиенти
30
2
180 лв
Мотивационно обучение
30
2
180 лв
Обучение за обучители на възрастни
30
2
180 лв
Умения за работа в екип
30
2
180 лв
Умения за решаване на проблеми
30
2
180 лв
Управление на стреса
30
2
180 лв
Адаптация и мотивация за търсене на работа, като наемен работник или започване на самостоятелен бизнес
30
2
180 лв
Познания за европейската интеграция и структурите на ЕС
30
2
180 лв
Водене на преговори и решаване на конфликти
30
2
180 лв
Лидерски умения
30
2
180 лв
Маркетинг
30
2
180 лв
Обща икономическа култура
30
2
180 лв
Предприемачество
30
2
180 лв
Ключови мениджърски умения
30
2
180 лв
Управление на търговски екипи
30
2
180 лв
Управление на проекти
30
2
180 лв
Риск мениджмънт
30
2
180 лв