Възможностите са организиране на обучения по професия или част от професия в редовна или задочна форма на обучения. След завършване на курс и полагане на държавен изпит се издава свидетелство професионална квалификация и/или свидетелство за правоспособност по образец на МОН.

За обученията по част от професия се издава Удостоверение за професионална квалификация по образец от МОН

Ценова таблица:

Наименование Уч. часове Месеци* Цена*
Обучение за придобиване на професионална квалификация за част от професия по II-ра квалификационна степен
не по-малка от 300 уч.часа
не по-малка от 300 уч.часа
600лв.
600лв.
Обучения за придобиване на професионална квалификация за I-ва квалификационна степен
не по-малка от 300 уч.часа
не по-малка от 300 уч.часа
600лв.
600лв.
Обучение за придобиване на професионална квалификация за част от професия по III-та-ва квалификационна степен
не по-малка от 600 уч.часа
не по-малка от 600 уч.часа
1125лв.
1125лв.
Обучения за придобиване на професионална квалификация за II-ра квалификационна степен
не по-малка от 660 уч.часа
не по-малка от 660 уч.часа
1200лв.
1200лв.
Обучения за придобиване на професионална квалификация за III-та квалификационна степен
не по-малка от 960 уч.часа
не по-малка от 960 уч.часа
1800лв.
1800лв.
Обучение за придобиване на професионална квалификация за част от професия по I-ва квалификационна степен
не по-малка от 200 уч.часа
не по-малка от 200 уч.часа
400лв.
400лв.

Лицензия от НАПОО за провеждане на професионално обучение от следните направления: