Ценова таблица:

Наименование Уч. часове Месеци* Цена*
Езиково обучение за нива А1-С2
50-160
2-6
250-550лв.
Индивидуална подготовка
~
~
15-20лв./уч.час
* цените и времетраенето са приблизителни и може да варират спрямо условията на всеки курс.

Детайли:

Езиково обучение за нива А1-С2

Общоезиковите курсове по английски език обхващат нивата от А1 до С2. Използват се разнообразни системи за обучение, съобразени с нуждите и продължителността на всяка група. Използват се интерактивни методи на преподаване – комбинирани са модерни текстове, практически ситуации и интерактивни упражнения. Целта на курса e използването на езика за комуникация във всякакви ситуации от ежедневието.

Индивидуална подготовка

Обученията са предназначени за лица, имащи нужда от конкретни знания, свързани с предстоящи пътувания, професионални изяви и всяка друга дейност, за която стандартното обучение не може да даде адекватен отговор. Подходящ е също и за лица, които не разполагат с необходимото време за стандартен курс на обучение.