Ценова таблица:

Наименование Уч. часове Месеци* Цена*
Езиково обучение за нива А1-С2
50-160
2-6
250-550лв.
Ваучери за заети лица
300
6
105лв.+ ваучер
Индивидуална подготовка
~
~
15-20лв./уч.час
* цените и времетраенето са приблизителни и може да варират спрямо условията на всеки курс.

Детайли:

Езиково обучение за нива А1-С2

Общоезиковите курсове по английски език обхващат нивата от А1 до С2. Използват се разнообразни системи за обучение, съобразени с нуждите и продължителността на всяка група. Използват се интерактивни методи на преподаване – комбинирани са модерни текстове, практически ситуации и интерактивни упражнения. Целта на курса e използването на езика за комуникация във всякакви ситуации от ежедневието.

Ваучери за заети лица

ОП “Развитие на човешките ресурси“ дава възможност на всички лица на трудов договор със средно или по-ниско образование, да преминат 300 часа обучение (3 нива по Общата езикова рамка). За целта е необходимо да се подаде Заявление (по образец) в съответното Бюро по труда. Курсистите заплащат 15% от стойността на курса (105лв.)

Индивидуална подготовка

Обученията са предназначени за лица, имащи нужда от конкретни знания, свързани с предстоящи пътувания, професионални изяви и всяка друга дейност, за която стандартното обучение не може да даде адекватен отговор. Подходящ е също и за лица, които не разполагат с необходимото време за стандартен курс на обучение.