Ценова таблица:

Наименование Уч. часове Месеци* Цена*
Езиково обучение за нива А1-С2
50-160
2-6
250-550лв.
Разговорни курсове
35-100
2-4
175-450лв.
Подготовка за международен сертификат
~
~
15-20лв./уч.час
Тест за издаване на сертификат
~
~
120 лв.
Интензивен курс работно интервю
~
~
15-20лв./уч.час
Ваучери за заети лица
300
6-9
105лв.+ ваучер
Индивидуална подготовка
~
~
15-20лв./уч.час
* цените и времетраенето са приблизителни и може да варират спрямо условията на всеки курс.

Детайли:

Езиково обучение за нива А1-С2

Общоезиковите курсове по английски език обхващат нивата от А1 до С2. Използват се разнообразни системи за обучение, съобразени с нуждите и продължителността на всяка група. Използват се интерактивни методи на преподаване – комбинирани са модерни текстове, практически ситуации и интерактивни упражнения. Целта на курса e използването на езика за комуникация във всякакви ситуации от ежедневието.

Разговорни курсове

Обучението е предназначено за курсисти, натрупали граматически и лексикален запас от знания, но срещащи трудности със свързването на смислени изречения при разговор. Целта на курса е да се тренират уменията за говорене в среда близка до реалната. Курсът е подходящ за лица, с минимум покрити А2 ниво на знания по Общата европейска езикова рамка.

Подготовка за международен сертификат

Подготвителни курсове за допълване на знания и придобиване на увереност при полагане на изпит за международно признат сертификат. Препоръчва се владеенето на езика на високо ниво, като се предлагат следните видове курсове:

Тест за издаване на сертификат

Ако знаете езика, но Ви е необходим документ за това, не е нужно да се записвате на курс. Предлагаме възможност за валидиране на знанията чрез полагане на изпит, където да докажете знанията си. Ще получите сертификат, съобразно резултатите от положения изпит.

Интензивен курс работно интервю

Това е специализиран курс, предназначен за лица, на които им предстои явяване на интервю за работа в страната или чужбина. Необходими са определено ниво на знания (граматика и лексика), като целта на курса е да се добие увереност чрез отработване на основните моменти от едно интервю за работа.

Ваучери за заети лица

ОП “Развитие на човешките ресурси“, схема „Ваучери за заети лица“ дава възможност на всички лица на трудов договор, със средно или по-ниско образование, да преминат 300 часа обучение (3 нива по Общата езикова рамка). За целта е необходимо да се подаде Заявление (по образец) в съответното Бюро по труда. Курсистите заплащат 15% от стойността на курса (105лв.)

Индивидуална подготовка

Обученията са предназначени за лица, имащи нужда от конкретни знания, свързани с предстоящи пътувания, професионални изяви и всяка друга дейност, за която стандартното обучение не може да даде адекватен отговор. Подходящ е също и за лица, които не разполагат с необходимото време за стандартен курс на обучение.