Курс по европейска програма "Аз мога повече"

Обща информация за курса
Наименование Продължителност
(учебни часове)
Седмичен брой
учебни часове / занятия
Cедмици / месеци Продължителност
на учебния час
Цена в лв. за
учебен час / месец / курс
Курс по европейска програма
"Аз мога повече"
300 11-12 / 3 26,0 / 6,5 45 мин. ваучер
300 11-12 / 2 26,0 / 6,5 45 мин. ваучер

Учебен център "Рагина" предлага безплатно обучение по английски, немски, френски, испански, румънски и турски език по Европейската програма "Аз мога повече" за всички лица, които работят и имат сключен трудов договор. Изключение правят държавните служители, общинските служители и служителите на МВР, МО и МОН.Обучението включва 3 нива с обща продължителност 300 учебни часа. Ако ви интересува процедурата по кандидатстване можете да се свържете с нас и ние ще ви дадем нужните документи, които трябва да попълните, също така и образец за да ви улесним. Това можете да направите също и в бюрото по труда в град Русе или във всеки друг град. Ще ви бъде издаден ваучер, с който ще можете да се запишете на курс по английски език при нас. Учебниците и учебните материали, които ще използвате по време на обучението си, също ще бъдат безплатни. Това е много добра възможност за всеки, който би желал да повиши квалификацията си.